ഒടിയൻ - Odiyan - Otiyan

ഒടിയൻ - Odiyan - Otiyan

Author:

Paperback, Pages: 120

Genres: Fiction, Novels

Language: Malayalam

Reads: 12

Downloads: 802

Rating: Rated: 374 timesRate It

Download pdf book ഒടിയൻ - Odiyan - Otiyan
Enter the sum

Readable

TXT (27 KB)

PDF (1.8 MB)

EPub (2.5 MB)

Mobi Kindle Edition (7.1 MB)

Audiobook MP3 full length (170 MB)

Summary

Novel by P Kannankutty. ‘Odiyan’ was also notable by winning in Current Books golden jubilee novel competition.

നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നു മറഞ്ഞു പോകുന്ന നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ, നാം അതു ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാണാറുമില്ല. പരുത്തിപ്പുള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പറത്തറയും അവിടെ പറയകുടുംബങ്ങളും. അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ദൈവികവും മാന്ത്രികവും നീചവും നിഗൂഢവുമായ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒടിയൻ എന്ന നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലമിതാണ്.

Reviews
 •    Vilrajas Devereauxh
  2020
  The Author have portrayed the old Palakadan Culture clearly. It's said to be real even nowadays but according to literature its Magical Realism.
  Best part is that the author have wrote the dialogues as it is used in the period of happening, and showed the difference of classes( cast systems) through the language they have used.
  Its a great book in one word.
  Reply

Other books

 • The Seventh Sergeant (Three Rivers Ranch Romance, #5)
  The Seventh Sergeant (Three Rivers Ranch Romance, #5) by Liz Isaacson
  The Seventh Sergeant (Three Rivers Ranch Romance, #5)
  The Seventh Sergeant (Three Rivers Ranch Romance, #5)

  Reads:
  23

  Pages:
  252

  Downloads:
  1430

  Can a devastating injury actually be a blessing for Reese and...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • The Taming of a Scottish Princess (Hurst Amulet, #4)
  The Taming of a Scottish Princess (Hurst Amulet, #4) by Karen Hawkins
  The Taming of a Scottish Princess (Hurst Amulet, #4)
  The Taming of a Scottish Princess (Hurst Amulet, #4)

  Reads:
  33

  Pages:
  375

  Downloads:
  2074

  New York Times bestselling author Karen Hawkins presents the final book in her sparkling Scottish Regency...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Billionaire Baby Daddy
  Billionaire Baby Daddy by Lara Swann
  Billionaire Baby Daddy
  Billionaire Baby Daddy

  Reads:
  16

  Pages:
  359

  Downloads:
  1038

  A Second Chance Romance

  My baby daddy is NYC’s most...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • I Dont Want to Be a Pea! (Hugo and Bella, #1)
  I Dont Want to Be a Pea! (Hugo and Bella, #1) by Ann Bonwill
  I Dont Want to Be a Pea! (Hugo and Bella, #1)
  I Dont Want to Be a Pea! (Hugo and Bella, #1)

  Reads:
  16

  Pages:
  32

  Downloads:
  1011

  If Hugo Hippo and Bella Bird are going to make it to their costume party, they...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT